Värna om din säkerhet

Din egen säkerhet och hälsa är det viktigaste som finns och du bör värna om den även när det kommer till fasadtvätt. Fasader är stora ytor som kan vara svåra att nå från marknivå. Detta innebär att många tar hjälp av stegar, ställningar och andra redskap för att komma åt. Att använda dessa redskap bör lämnas till proffsen så slipper du utsätta dig för onödiga risker. Ett annat alternativ är givetvis att hyra redskap för att öka din säkerhet men ta inga onödiga risker.